Gratis leverans ✓ Leverans inom 2–5 dagar

Gratis leverans ✓ Leverans inom 2–5 dagar

Allmänna regler och villkor

1. Omfattning

För alla beställningar av konsumenter och entreprenörer via vår webbutik, gäller följande regler och villkor.

En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person, eller ett juridiskt partnerskap, som vid en juridisk transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

När det gäller entreprenörer gäller dessa regler och villkor även för framtida affärsrelationer, utan att vi behöver hänvisa till dem igen. Om entreprenören använder motstridiga eller kompletterande villkor, motsägs härmed deras giltighet. De blir bara en del av kontraktet om vi uttryckligen har godkänt detta.

 

2. Avtalsslutande part, ingående av avtal

Köpeavtalet ingås med EDOA GmbH.

Genom att använda den här webbplatsen och genom att göra en beställning hos EDOA GmbH, bekräftar du att du är minst 18 år. Vi levererar endast till slutkund.

Genom att placera dessa produkter i webbutiken, gör vi ett bindande anbud att ingå ett avtal för dessa varor. Du kan börja med att placera våra produkter i kundkorgen utan förpliktelse, och korrigera dina val när som helst innan du skickar in din bindande beställning genom att använda de korrigerande hjälpmedlen som tillhandahålls och som förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås genom att godkänna erbjudandet för varorna som ligger i kundkorgen genom att klicka på beställningsknappen. Direkt efter att din beställning genomförts får du en bekräftelse via e-post.

 

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

Språket som finns tillgängligt för avtalet är engelska.

Avtalstexten lagras inte av oss.

 

4. Leveransvillkor

Vi levererar i hela Europa.

Vi levererar endast varorna via transport. Tyvärr är det inte möjligt att hämta upp varorna.

 

5. Betalning

I vår butik kan du alltid använda följande betalningsmetoder:

Kort

När du skickar in din beställning överlämnar du även dina kortuppgifter till oss på samma gång.

När det har bekräftats att du är den legitima kortinnehavaren ber vi din kortutgivare att omedelbart efter beställningen påbörja betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs automatiskt av kortföretaget och debiteras från ditt kort.

Med MasterCard SecureCode/Verified by Visa identifierar du dig själv med en privat kod som ger dig en extra säkerhetsnivå när du handlar på internet.

Sofort

Med Sofort är säkerheten vår högsta prioritering. Du använder dina egna bankuppgifter på webben och behöver inte ge oss några personuppgifter eller kortuppgifter. Inmatningen av dina bankuppgifter på webben görs på den säkra betalningssidan hos Sofort GmbH, som vi inte har tillgång till.

Banköverföring

Med banköverföring får du tillgång till våra bankuppgifter i ett separat mejl och vi skickar ditt paket när vi mottagit din betalning.

 

6. Transportskador

För konsumenter:

Om varor levereras med tydliga transportskador, vänligen meddela varubudet om dessa misstag så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Att inte lämna in ett klagomål eller att inte ta kontakt har inga konsekvenser för dina lagstadgade anspråk och deras tillämpning, särskilt dina garantirättigheter. Men det hjälper oss att göra anspråk på våra egna fordringar mot transportören eller transportförsäkringen.

För entreprenörer:

Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig kvalitetsförsämring kommer att överföras till dig så snart vi vidarebefordrar varan till speditören, transportören eller till någon annan person eller institution som ansvarar för försändelsen. Skyldigheten att inspektera och rapportera bland handlare regleras i § 377 i den tyska konsumentlagen (HGB). Om du avstår från att göra det, anses varorna vara godkända, såvida det inte gäller defekter som inte kunde identifieras under inspektionen. Detta gäller inte om vi bedrägligt har dolt en defekt.

 

7. Lagstadgad garanti och kommersiella garantier

De lagstadgade garantirättigheterna gäller. Information om ytterligare tillämpliga garantier och deras exakta villkor hittas i produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

 

8. Ansvarsskyldighet

Vi är alltid ansvariga, utan begränsning, för fordringar på grund av skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdande agenter

  • vid skada på liv, kropp eller hälsa,
  • vid avsiktligt eller grovt oaktsamt tjänstefel,
  • vid garantilöfte, enligt avtal, eller
  • om tillämpningsområdet av produktansvarslagen är öppet.

I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullbordan möjliggör ett korrekt utförande av kontraktet och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på (kardinalförpliktelser), genom lätt försummelse från vår sida, våra juridiska representanter eller ställföreträdande agenter, skall ansvaret begränsas till förutsebara skador vars förekomst typiskt måste förväntas, vid ingåendet av avtalet. För övrigt är anspråk på skadestånd uteslutet.

 

9. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en tvistlösningsplattform på webben (ODS), tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är villiga att delta i en tvistlösningsprocess inför ett tvistlösningsorgan.

Ansvarig är Allmänna skiljenämnden för konsumenter på Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

 

10. Skydd av minderåriga

Om din beställning innehåller varor vars försäljning är föremål för åldersbegränsningar, kommer vi att se till att kunden har uppnått lägsta ålder med hjälp av en tillförlitlig process där en identitets- och ålderskontroll genomförs. Varubudet överlämnar varorna efter ålderskontrollen och endast till kunden personligen.

 

11. Slutbestämmelser

Om du är entreprenör gäller tyska lagar, exklusive FN-lagen om internationella köp.

Om du är konsument, en köpman i den mening som avses i konsumentlagen, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är det exklusiva rättskipningsområdet för alla tvister som uppstår i samband med avtalsmässiga relationer mellan oss och dig vårt registrerade huvudkontor.

Vinn ett presentkort till edoa.eu på 127 €!

Vi drar en vinnare varje månad som får ett presentkort på 127 €! Delta i lottdragningen genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Happy man

Tack för att du prenumererar! Titta i din e-post för bekräftelsen.