✓ Gratis leverans över 60 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

✓ Gratis leverans över 60 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

Allmänna regler och villkor

1. Omfattning

För alla beställningar av konsumenter och entreprenörer via vår webbutik, gäller följande regler och villkor.

En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person, eller ett juridiskt partnerskap, som vid en juridisk transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

När det gäller entreprenörer gäller dessa regler och villkor även för framtida affärsrelationer, utan att vi behöver hänvisa till dem igen. Om entreprenören använder motstridiga eller kompletterande villkor, motsägs härmed deras giltighet. De blir bara en del av kontraktet om vi uttryckligen har godkänt detta.

 

2. Avtalsslutande part, ingående av avtal

Köpeavtalet ingås med EDOA – BY NATURE FOR LIFE, S.L.

Genom att använda den här webbplatsen och genom att göra en beställning hos EDOA – BY NATURE FOR LIFE, S.L., bekräftar du att du är minst 18 år. Vi levererar endast till slutkund.

Genom att placera dessa produkter i webbutiken, gör vi ett bindande anbud att ingå ett avtal för dessa varor. Du kan börja med att placera våra produkter i kundkorgen utan förpliktelse, och korrigera dina val när som helst innan du skickar in din bindande beställning genom att använda de korrigerande hjälpmedlen som tillhandahålls och som förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås genom att godkänna erbjudandet för varorna som ligger i kundkorgen genom att klicka på beställningsknappen. Direkt efter att din beställning genomförts får du en bekräftelse via e-post.

 

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

Språket som finns tillgängligt för avtalet är engelska.

Avtalstexten lagras inte av oss.

 

4. Leveransvillkor

Vi levererar i hela Europa.

Vi levererar endast varorna via transport. Tyvärr är det inte möjligt att hämta upp varorna.

 

5. Betalning

I vår butik kan du alltid använda följande betalningsmetoder:

Kort

När du skickar in din beställning överlämnar du även dina kortuppgifter till oss på samma gång.

När det har bekräftats att du är den legitima kortinnehavaren ber vi din kortutgivare att omedelbart efter beställningen påbörja betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs automatiskt av kortföretaget och debiteras från ditt kort.

Med MasterCard SecureCode/Verified by Visa identifierar du dig själv med en privat kod som ger dig en extra säkerhetsnivå när du handlar på internet.

Sofort

Med Sofort är säkerheten vår högsta prioritering. Du använder dina egna bankuppgifter på webben och behöver inte ge oss några personuppgifter eller kortuppgifter. Inmatningen av dina bankuppgifter på webben görs på den säkra betalningssidan hos Sofort GmbH, som vi inte har tillgång till.

Banköverföring

Med banköverföring får du tillgång till våra bankuppgifter i ett separat mejl och vi skickar ditt paket när vi mottagit din betalning.

 

6. Transportskador

För konsumenter:

Om varor levereras med tydliga transportskador, vänligen meddela varubudet om dessa misstag så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Att inte lämna in ett klagomål eller att inte ta kontakt har inga konsekvenser för dina lagstadgade anspråk och deras tillämpning, särskilt dina garantirättigheter. Men det hjälper oss att göra anspråk på våra egna fordringar mot transportören eller transportförsäkringen.

För entreprenörer:

Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig kvalitetsförsämring kommer att överföras till dig så snart vi vidarebefordrar varan till speditören, transportören eller till någon annan person eller institution som ansvarar för försändelsen. Skyldigheten att inspektera och rapportera bland handlare regleras i § 377 i den tyska konsumentlagen (HGB). Om du avstår från att göra det, anses varorna vara godkända, såvida det inte gäller defekter som inte kunde identifieras under inspektionen. Detta gäller inte om vi bedrägligt har dolt en defekt.

 

7. Lagstadgad garanti och kommersiella garantier

De lagstadgade garantirättigheterna gäller. Information om ytterligare tillämpliga garantier och deras exakta villkor hittas i produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

 

8. Ansvarsskyldighet

Vi är alltid ansvariga, utan begränsning, för fordringar på grund av skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdande agenter

  • vid skada på liv, kropp eller hälsa,
  • vid avsiktligt eller grovt oaktsamt tjänstefel,
  • vid garantilöfte, enligt avtal, eller
  • om tillämpningsområdet av produktansvarslagen är öppet.

I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullbordan möjliggör ett korrekt utförande av kontraktet och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på (kardinalförpliktelser), genom lätt försummelse från vår sida, våra juridiska representanter eller ställföreträdande agenter, skall ansvaret begränsas till förutsebara skador vars förekomst typiskt måste förväntas, vid ingåendet av avtalet. För övrigt är anspråk på skadestånd uteslutet.

 

9. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en tvistlösningsplattform på webben (ODS), tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är villiga att delta i en tvistlösningsprocess inför ett tvistlösningsorgan.

Ansvarig är Allmänna skiljenämnden för konsumenter på Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

 

10. Skydd av minderåriga

Om din beställning innehåller varor vars försäljning är föremål för åldersbegränsningar, kommer vi att se till att kunden har uppnått lägsta ålder med hjälp av en tillförlitlig process där en identitets- och ålderskontroll genomförs. Varubudet överlämnar varorna efter ålderskontrollen och endast till kunden personligen.

 

11. Slutbestämmelser

Om du är entreprenör gäller tyska lagar, exklusive FN-lagen om internationella köp.

Om du är konsument, en köpman i den mening som avses i konsumentlagen, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är det exklusiva rättskipningsområdet för alla tvister som uppstår i samband med avtalsmässiga relationer mellan oss och dig vårt registrerade huvudkontor.

 

12. Ansvarsfriskrivning

EDOA – BY NATURE FOR LIFE, S.L. är endast en återförsäljare av naturliga produkter och kosttillskott såsom CBD-olja och andra produkter som innehåller CBD. Allt material och all information på edoa.eu kommer från klinisk forskning, vetenskapliga studier, journalistiska källor och från användarberättelser från hela världen, och det ska inte tolkas som medicinsk rådgivning.

CBD-olja kan inte anses vara lösningen på alla problem, utan är istället ett kraftigt och naturligt kosttillskott för en förbättrad livskvalitet och en bättre balans i kroppen och sinnet. Därför rekommenderar vi att du funderar på vilka förändringar du kan göra i din kost och motion om du vill förbättra din hälsa; till exempel några promenader i veckan i raskt tempo i naturen och mängder av rent vatten.

Vi uppmanar alla att prata med sin läkare om sina behandlingsalternativ.

Växtcannabinoider såsom CBD (cannabidiol) är naturliga ämnen som hittas i hampväxten, och de liknar de ämnen som produceras av vårt eget endocannabinoida system (ECS). Det endocannabinoida systemet är ett inre nätverk av receptorer som möjliggör överföringen av signaler genom kroppen. Dessa signaler kommer huvudsakligen från immunförsvaret och det centrala nervsystemet, och kan stärkas eller försvagas av vårt ECS för att förbättra balansen i kroppen och sinnet.

Vetenskapliga forskare tror att sjukdomar och skadliga hälsoproblem kan uppstå när vårt inre system befinner sig i obalans. Detta är känt som en brist på endocannabinoider och CBD kan hjälpa till att återställa den balansen.

EDOA – BY NATURE FOR LIFE, S.L. ska inte hållas ansvarigt för landsspecifika rättsliga situationer och vi erbjuder ingen typ av juridisk rådgivning. Kom ihåg att kontrollera den rättsliga statusen för CBD i ditt land innan du genomför din beställning, eftersom vi inte kan garantera leverans. Ta kontakt med lokala myndigheter för information om leveranser av CBD till ditt land.

EDOA – BY NATURE FOR LIFE, S.L. och dess ägare, representanter och anställda ska heller inte hållas ansvariga för eventuella skador, påföljder och/eller minskningar av inkomst på grund av köp, användning eller missbruk av produkten.

I samförstånd med den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) är våra produkter inte avsedda att förebygga, behandla eller bota sjukdomar.

0
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tom