✓ Gratis leverans över 100 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

✓ Gratis leverans över 100 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

Cannabis har i flera århundranden använts som naturlig medicin i många kulturer. Särskilt i öst har cannabis använts som en intuitiv del av medicinen tillsammans med andra växtbaserade läkemedel. I Europa baseras vår medicin på klinisk bevisning (för att bevisa att läkemedlet fungerar) och därför anses cannabis inte vara en godkänd medicin: forskningen är fortfarande i inledningsskedet.

Därför är det kontroversiellt att nämna cannabis och cancer i samma mening nuförtiden, men denna kontrovers stoppar dock inte Storbritanniens cancerpatienter från att använda cannabis. De är levande bevis på att cannabisolja kan ge en välbehövd lindring för de tusentals patienter som får diagnosen cancer varje år.

Moraliskt sett är det självklart inte korrekt att ge cancerpatienter falskt hopp gällande deras prognos, men samtidigt tycker vi att dessa patienter ska ha möjligheten att välja den behandlingsform de vill.

Den här artikeln innehåller information för de som vill veta mer om användningen av cannabisolja med CBD mot cancer. För att förstå hur cannabis och CBD eventuellt kan hjälpa vissa cancerpatienter är det viktigt att först förstå hur cancer faktiskt utvecklas.

 

Vad är cancer?

Cancer är en sjukdom i kroppens celler. Tillståndet kan uppstå när som helst under livets gång och i vilken kroppsdel som helst, men vissa faktorer kan göra celler mer mottagliga för cancer: dålig kost, passiv livsstil, dåliga vanor, samt ärftliga faktorer är några av orsakerna till cancer.

Tillståndet, orsaken och prognosen av cancer kan variera stort från patient till patient, men vanligtvis beror cancer på skadat genetiskt material.

Genetiskt material (vårt DNA) ansvarar för delningen och ersättningen av kroppens celler för att se till att nya celler alltid är redo att underhålla och försvara kroppens livsviktiga funktioner. När vårt DNA är skadat kan det dock inte längre skapa friska celler. Vårt DNA kan vara skadat från födseln (på grund av ett genetiskt fel), eller kan det ha skadats på grund av våra livsval.

När skadat genetiskt material tappar kontrollen över cellproduktionen ökar risken för ohämmad celltillväxt. Så utvecklas tumörer. Tumörer kan antingen vara godartade, där normala celler delar sig för snabbt och skapar relativt ofarliga massor, eller kan det skadade DNA:et orsaka tillväxt av onormala celler som muterar och blir elakartade tumörer: cancer.

 

Hur kan cannabis hjälpa till?

På samma sätt som att prognosen, typen och behandlingen av cancer kan variera kan även de eventuella fördelarna av cannabis skilja sig från person till person.

Det finns många sätt som cannabisolja med CBD kan göra skillnad för varje individuell patient. Detta har bekräftats av både cancerforskare och patienter vars erfarenheter med cannabis för att bekämpa cancer sträcker sig över flera årtionden. Sådana bevis säger att patienter kan dra nytta av att använda cannabisolja mot cancer i olika stadier av sjukdomsförloppet, inklusive:

 1. Palliativ vård (symtomatisk behandling)
 2. Kompletterande behandling
 3. Bekämpning och förebyggande av tumörer

 

1. Cannabis för palliativ vård

För många cancerpatienter är behandlingen ofta jobbigare än själva cancern. Strålning, operationer och kemoterapi är bland de vanligaste behandlingsmetoderna tillgängliga för cancerpatienter idag. Det finns också många andra behandlingsalternativ, men de olika cancer- och behandlingstyperna orsakar ofta många obekväma symtom, såsom:

 • Illamående och/eller kräkningar
 • Smärtor
 • Viktminskning
 • Sår, ödem eller infektioner
 • Dålig aptit
 • Sömnlöshet och andra sömnproblem
 • Ångest
 • Depression

Sedan 1975 har forskare lagt stor uppmärksamhet på cannabinoiders påverkan på cancerceller. Eftersom cannabinoider främst har använts inom forskning på palliativ vård har forskarna fokuserat på att lindra cancersymtomen och biverkningarna från behandlingen.

Sådan forskning tyder på att cannabisolja med CBD effektivt kan lindra ovannämnda symtom, men forskare påstår också att cancerpatienter kan:

Cannabisolja med CBD kan eventuellt hjälpa till att lindra många biverkningar som cancerpatienter kan uppleva på grund av sin sjukdom och behandling. Detta kan dessutom hjälpa till att öka livskvaliteten, och även motivationsnivån och hoppet under sjukdomsförloppet. Men cannabis kan faktiskt göra mer än så. Forskare har uppnått några ännu mer intressanta resultat genom att ge CBD till patienter under deras cancerbehandling.

 

2. Cannabis som en kompletterande behandlingsmetod

Studier på att kombinera konventionella cancerbehandlingar med användningen av cannabisolja med CBD har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren, där medicinsk användning av cannabis sakta börjar accepteras av läkare och medicinska experter. Studierna fokuserar främst på syntetiska eller isolerade cannabinoider, som är kopior eller individuella ämnen av de verksamma ingredienserna från cannabisväxten, men resultatet ser väldigt lovande ut.

De mest undersökta cannabinoiderna heter tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). Båda dessa är kända för sina positiva effekter på illamående, smärta, aptit och inflammationer, och fler effekter undersöks just nu. Preliminära studier har dessutom upptäckt att CBD kan göra kemoterapi mer effektivt och därmed öka effektiviteten av konventionella behandlingsmetoder mot cancer.

Färska djurstudier tyder också på att CBD kan hjälpa till att minska antal överlevande cancerceller genom att aktivera kroppens medfödda försvar mot tumörer. Kroppen kan faktiskt stoppa cancerceller från att spridas, men en obalans av enzymnivåer kan begränsa den förmågan. CBD kan hjälpa kroppen att återställa den naturliga balansen och hjälpa den att begränsa cancerspridningen. Studier har exempelvis visat att CBD kan hämma de reaktioner som gör att cancer i brösten och lungorna bildar metastaser.

Mer specifikt kan CBD minska den immunfunktion som transporterar celler från en kroppsdel till en annan. Den här immuncellsmigrationen är tänkt att skydda kroppen från infektioner, men när vårt DNA producerar onormala celler hänger immunförsvaret inte med; det blir stressat eftersom det inte kan reparera eller döda cancercellerna på egen hand. Det är då CBD-förmågan att minska cellmigrationen blir värdefull, eftersom det förhindrar de skadade cancercellerna från att spridas. Och genom att göra det kan CBD-olja dessutom minska inflammationerna som skapar den sura miljön (lågt pH-värde) där cancerceller frodas.

Därmed har CBD potentialen att både reglera och hämma immunförsvaret. Detta liknar effekterna från kemoterapi som också hämmar immunförsvaret för att ”pausa” det och döda cellerna som vår skadade immunfunktion inte klarar av att göra på egen hand. På det sättet hjälper CBD kroppen att aktivera sina egna cancerbekämpande förmågor. Och den kanske största skillnaden mellan kemoterapi och CBD är att CBD ger mycket färre biverkningar.

Oturligt nog för cancerpatienter i vissa länder kan forskarna ännu inte identifiera den exakta anledningen till att CBD har en sådan effekt på cancerceller och tumörtillväxt. En teori är att CBD stimulerar produktionen av reaktiva syreföreningar (ROS), vilka är ett gift för cancerceller och som hjälper till att döda dem. En annan teori säger att CBD bland andra cannabinoider förhindrar förfallet av anandamid, en endocannabinoid som kan minska tumörtillväxt.

 

Det endocannabinoida systemet och cancer

Endocannabinoider är cannabinoidliknande ämnen som kroppen producerar.

Kroppens cannabinoider kallas för endocannabinoider eftersom endo betyder ”inom” på grekiska, medan växtens cannabinoider kallas för fytocannabinoider (phyto betyder ”växt” på grekiska).

Den kroppsliga produktionen av endocannabinoider och hela systemet, som även inkluderar immunförsvaret och det centrala nervsystemet, kallas tillsammans för det endocannabinoida systemet. Detta system består av många receptorer över hela kroppen som specialiserar sig på att ta emot cannabinoider, både fyto-, endo- och syntetiska cannabinoider.

Det endocannabinoida systemet använder dessa cannabinoider för att reglera kroppens svar mot sjukdomar. Det är säkerligen anledningen till varför en hög nivå av endocannabinoider och överaktiva cannabinoidreceptorer har observerats hos patienter med många olika typer av cancer. Särskilt när det gäller aggressiva cancertyper har höga nivåer av endocannabinoider observerats. Detta indikerade att endocannabinoiderna kan vara kroppens sätt att försöka ta död på cancern.

När endocannabinoiderna inte klarar av att stoppa cancercellerna från att växa och spridas är det ett tecken på kroppslig obalans. Detta kan leda till ett överaktivt immunförsvar, vilket också antas stå i nära samband med uppkomsten av cancer på grund av den sura nivån som de inflammatoriska immunsvaren skapar i kroppen. I ett försök att läka sig själv kan våra kroppar faktiskt förvärra det hela.

Forskning har upptäckt att cannabisolja med CBD är effektivt som ett antiinflammatoriskt, immunreglerande och immunhämmande medel, vilket innebär att cannabinoiden möjligtvis kan hjälpa till att återskapa en naturlig och hälsosam kroppslig balans. Därmed skulle CBD-olja kunna hjälpa det endocannabinoida systemet att bekämpa cancer. Både de syntetiska cannabinoiderna och fytocannabinoiderna som aktiverar det endocannabinoida systemet och de som inte gör det har i flera studier visat sig minska spridningen av cancerceller genom att förhindra tumörangiogenes (när tumörer placerar ut ”rötter” genom att skapa sina egna blodkärl) och stoppa metastaser.

Dessutom har forskare hittat en endocannabinoiddödande enzym i elakartade tumörer, vilket ytterligare tyder på att cancerceller inte tycker om endocannabinoider. Och när forskare minskade nivåerna av den här enzymen växte tumörerna i långsammare takt.

Tyvärr svarar inte alla cancertyper lika bra på endocannabinoider. Teorin bakom varför detta kommer sig tyder på att cancertyper som uppstår i vävnader med en låg aktivering av endocannabinoidreceptorer är mindre mottagliga av de eventuellt cancerdödande effekterna från CBD.

 

3. Cannabinoidernas cancerbekämpande egenskaper

Medicinska forskare föredrar vanligtvis att använda syntetiska cannabinoider i sina studier. Sådana cannabinoider kommer inte från växten eller våra egna kroppar, utan de tillverkas i ett laboratorium. Anledningen till att detta föredras är att de syntetiska cannabinoiderna är lättare att kopiera, vilket är den gyllene standarden inom medicinsk forskning: reproducerbarhet. Isolerade cannabinoider (som härrör från växtmaterial och som bearbetats i ett laboratorium) är också lättare för forskare att undersöka, eftersom det underlättar elimineringsprocessen (dvs. att identifiera de cannabinoider som har särskilda egenskaper).

Många aktiva vetenskapliga studier som använder syntetiska och isolerade cannabinoider har hittat intressanta bevis på dessa cannabinoiders anti-cancereffekter. I djurförsök fick möss och råttor låga doser isolerad THC under en tid, och resultaten visade en minskning av neoplasin (tillväxten av tumörer associerade med kroniska inflammationer) och även en förebyggande effekt mot utvecklingen av cancer. En liknande studie från Harvard University observerade att tillväxttakten av tumörer i lungorna på möss minskades till hälften och att metastaser minskades markant när THC gavs i låga doser.

En annan studie undersökte effekterna när THC injicerades direkt i elakartade tumörer. Här visade den ohämmade tillväxten av tumörer tecken på en minskning, vilket ytterligare stöder teorin om att THC kan döda cancerceller. Tyvärr erbjuds endast sådana experimentella studier till cancerpatienter i slutstadiet, eftersom den medicinska världen fortfarande är väldigt tveksam till att använda den potentiellt psykoaktiva cannabinoiden. Men patienter som ingick i den här studien upplevde inga negativa eller psykotropa effekter från THC:n.

De flesta medicinska studier på cannabis fokuserar på cannabinoiden THC, eftersom det var den första cannabinoiden som identifierades och isolerades av vetenskapliga forskare. Det är även en av de få cannabinoider som forskare faktiskt vet hur den metaboliseras i kroppen och hur den påverkar cancer.

THC aktiverar CB2-receptorerna i det endocannabinoida systemet direkt, och därför menar forskare att THC direkt kan göra så att cancerceller begår självmord. Teorin bakom att THC orsakar cancercellssjälvmord är baserad på upptäckten att vissa typer av cancerceller har CB2-receptorer. Därmed kan THC ha potentialen att binda sig själv till de sjuka cellerna, stoppa inflammationerna som håller de cellerna levande och tvinga de att begå självmord. Faktum är att denna kunskap inte är någon nyhet; forskare har nämligen känt till det här sedan 1998.

Studier som använder isolerade eller syntetiska cannabinoider uppnår sällan samma övertygande resultat som de som använder naturliga cannabisextrakt i sina försök. CBD i isolerad form har antiinflammatoriska, antiemetiska och smärtstillande effekter, men inte på samma nivå som helt naturliga extrakt av CBD från cannabisväxten.

Harmonin mellan de olika cannabinoiderna och även de många andra naturligt förekommande ämnena i cannabisväxten (såsom terpener och flavonoider) bidrar starkt till de farmakologiska reaktionerna från cannabinoider, även kallat entourage-effekten. Till skillnad från isolerade och syntetiska cannabinoider arbetar cannabisbaserade produkter i synergi med endo- och fytocannabinoider för att ta död på sjuka celler, medan hälsosamma celler förblir opåverkade. Naturliga cannabinoider kan också påbörja selektiv celldöd i membranen, där endast den skadade delen av en cell dör (även kallat autofagi). Synergin mellan cannabinoider har visat positiva resultat vid bröst- och prostatacancer, samt vid lung-, lever-, livmoderhals- och sköldkörtelcancer.

På grund av sådana banbrytande resultat börjar cannabisforskare att komma överens om det faktum att synergin mellan fytocannabinoider inte går att reproducera i en syntetisk version – och att det är den här synergin som gör cannabis mot cancer till en gångbar möjlighet. Så när forskare isolerar cannabinoider (eller byter ut dem mot syntetiska motsvarigheter) i hopp om att identifiera deras cancerbekämpande egenskaper förlorar de också den synergistiska effekten som kan vara anledningen till att cannabis är så intressant inom cancerforskning.

 

Framtidens cancerbehandling

Det är fortfarande för tidigt att säga om cannabinoider kommer att bli framtidens cancerbehandling eller inte. Ett sådant uttalande kräver mer forskning, bevis och medicinska studier för att bekräftas. Men forskare har redan bekräftat cannabinoidernas cancerbekämpande effekter.

Huruvida det är de antiinflammatoriska effekterna från CBD, de cancercellförminskande egenskaperna hos THC eller den komplicerade synergin mellan de många cannabinoiderna som finns i växten som gör cannabis till ett genomförbart alternativ när det gäller framtidens cancerbehandling är fortfarande okänt. Forskningen är fortfarande i de preliminära stadierna, och fler studier och erfarenheter behövs för att bekräfta huruvida cannabis dödar cancer.

Det betyder att det bara finns ett sätt att ta reda på om cannabis mot cancer fungerar för dig: nämligen genom att testa det själv. Detta är ett modigt beslut och bör inte tas på egen hand, och därför rekommenderar vi alltid att du pratar med din familj, dina vänner och din läkare innan du börjar använda CBD-olja mot cancer.

Populära produkter