✓ Leverans inom 4–10 dagar

✓ Leverans inom 4–10 dagar

Cannabisolja med CBD mot PTSD

Cannabisolja med CBD mot PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) definieras som ett psykiskt hälsotillstånd som utlösts av en traumatisk händelse. En person kan utveckla PTSD efter att ha varit med om eller sett en traumatisk och ofta livshotande händelse. En av de vanligaste orsakerna till det här är idag våld i hemmet.

För bara tio år sedan hade offer från våld i hemmet inte alls lika mycket tillgänglig hjälp som de har idag. Med både social och medicinsk hjälp tillgänglig finns det många möjligheter för offer för våld i hemmet att få hjälp, både under och efter en sådan traumatisk händelse. Och med forskningsstudier och anekdotisk bevisföring på de positiva effekterna av CBD-olja hos de som lider av PTSD, finns det nu dessutom naturliga sätt att hantera den stress som uppkommer på grund av trauma.

 

Cannabisolja med CBD

Användningen av cannabisolja med CBD för psykiska problem är ingen ny upptäckt. I Sydafrika användes cannabis (eller ”dagga”) vanligtvis i traditionell mat för sina lokalt erkända hälsofrämjande effekter. Under den första halvan av 1900-talet värderades cannabis högt trots dess olagliga status. Idag är cannabisanvändning lagligt för personlig konsumering i Sydafrika.

Vi har kommit långt som ett globalt samhälle och ser nu en bred acceptans av cannabis som en terapeutisk och till och med medicinsk växt. Den traditionella användningen av cannabis av hälsoanledningar är inte längre något som tillhör det förflutna, eftersom alltfler människor använder CBD-olja för att behandla och hantera många olika symtom och sjukdomar. I och med att efterfrågan på cannabisolja med CBD ökar gör även företagens intresse det för att etablera lokala cannabisproduktioner och att nationella regeringar äntligen accepterar att befolkningen vill ha naturliga behandlingsmetoder för sina hälsotillstånd.

Relaterade artiklar:
CBD-olja mot ångest
Så använder man CBD-olja – en guide för nybörjare

 

CBD-olja mot PTSD

Ett av hälsoproblemen som forskningen på cannabis, särskilt CBD, har visat lovande resultat för är PTSD. En person som har upplevt en traumatisk händelse är ofta känslig för otrygga och stressande situationer, vilket gör de benägna att återuppleva händelsen som utlöste deras PTSD. När de försöker undvika denna upprepade bild riskerar de att stressa sig själva ännu mer och dessutom uppleva humör- eller personlighetsförändringar, få svårigheter att fokusera eller få problem med minnet.

Stressnivån hos PTSD-patienter är hög, eftersom deras sinnen ofta går på högvarv. Därför kan de lugnande effekterna av CBD hjälpa. De främsta effekterna som användarna upplever med CBD beskrivs ofta som lugnande och avslappnande, vilket är en känsla som PTSD-patienter kan ha svårt att uppnå på egen hand. Detta naturliga ämne har visat sig ha både lugnande, antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter, vilket kan vara väldigt hälsosamt för både kroppen och sinnet om man befinner sig i ett sinnestillstånd där man alltid är på sin vakt och känner sig stressad.

Därmed är CBD-olja mot PTSD ett väldigt passande alternativ.

 

Naturlig jämfört med farmaceutisk lindring

Tyvärr är cannabisolja med CBD inte universellt accepterat som en terapeutisk behandlingsmetod för PTSD eller andra hälsoproblem. Detta beror på den olagliga statusen som dess ursprung har, nämligen cannabisväxten. Det innebär att CBD inte finns tillgängligt som ett alternativ för de som lider av PTSD, trots att det inom medicinen är känt att det inte finns någon specialbehandling mot PTSD.

Men många läkare skriver ut antidepressiva medel och andra SSRI-läkemedel för att kontrollera stressen och depressionen som ofta uppkommer hos patienter med PTSD. Sådana behandlingsmetoder är dock inte alltid framgångsrika och dessutom medför de många risker. SSRI-läkemedel kan orsaka oro och ångest, samt många fysiska symtom, vilket kan få patienten att känna sig sjukare än innan. Dessutom sägs framgången med SSRI-läkemedel till stor del bero på placeboeffekten istället för det verksamma kemiska ämnet i själva läkemedlet.

Därför välkomnas ett naturligt alternativ som PTSD-behandlingsmetod av de patienter som drabbas av negativa biverkningar vid läkemedelsbehandling eller som inte märker av någon lindring alls vid sådan behandling.

Till skillnad från SSRI-läkemedel är CBD-olja helt naturligt. Det innehåller inga psykoaktiva ämnen vilket innebär att det inte kan göra dig ”hög”, vilket vanligtvis förknippas med cannabis. Istället rapporterar PTSD-patienter att de känner sig lugna och avslappnade när de använder CBD-olja, och den reaktionen har en naturlig förklaring.

I och med upptäckten av det endocannabinoida systemet (ECS) lokaliserades kroppens terapeutiska centrum. ECS spelar en viktig roll i den balanserade regleringen av många olika kroppsfunktioner, såsom aptit, smärtreaktioner och humör. Ett av ämnena som kroppens ECS kan producera är anandamid, även kallat ”den glada molekylen”. Denna endocannabinoid (”inre cannabinoid”) behövs för att våra kroppar ska fungera optimalt, och den gör oss redo för alla typer av känslomässiga och kroppsliga uppror.

Därför är vi mer benägna att bli stressade, både kroppslig och psykisk stress, när ECS är ur balans (dvs. att det inte producerar tillräckligt med anandamid). Detta kan försvaga vårt immunförsvar, och även orsaka depression, ångest och andra psykiska störningar. Även om PTSD inte uppstår på grund av en obalans i ECS (även känt som brist på endocannabinoider) har personer med PTSD lägre nivåer av ”den glada molekylen”. Därmed kan det vara svårare för dem att hantera jobbiga situationer än det är för de med ett välbalanserat ECS.

CBD kan hjälpa PTSD-patienter att hantera jobbiga situationer och till och med lugna dem i stressande miljöer, tack vare de lugnande effekterna som är väldigt lika kroppens egen ”glada molekyl”, anandamid. Därför rapporterar så många patienter att CBD-olja är en bra alternativ behandlingsmetod för deras PTSD.

Relaterade artiklar:
CBD-olja för att lindra stress
CBD-olja mot sömnlöshet och sömnproblem

 

CBD-olja mot sömnproblem, stress och ångest

Användningen av CBD-olja sträcker sig längre än dess imitation av kroppens egen ”glada molekyl”. Mycket forskning, många studier och upplevelser från PTSD-patienter och cannabis har visat att användningen av CBD-olja är en möjlig behandlingsmetod för posttraumatisk stress, enligt Martin Lee. Hans psykedeliska studier (MAPS) har visat betydande resultat.

Enligt hans observationer minskades ångestnivåerna drastiskt hos patienter med PTSD när de använde CBD. Dessutom tyder hans studier på att cannabis som ett terapeutiskt medel är en väl tolererad och säker alternativ behandlingsmetod som inte ger några psykoaktiva eller sinnesförändrande effekter. Därför anser han att CBD är ett helt säkert behandlingsalternativ för de som lider av PTSD.

Eftersom användningen av CBD-olja är förknippad med de många fördelaktiga effekterna som nämns här ovan är det inte oväntat att dra slutsatsen att forskningen på cannabisolja som terapeutisk behandling av PTSD ser väldigt positiv ut.

 

CBD-olja – ett otroligt och naturligt alternativ

Tack vare den höga koncentrationen av CBD i hampaolja (upp till 30 %) är CBD-hampaolja ett naturligt och effektivt alternativ för de som lider av PTSD. Och forskning bekräftar denna hypotes. En granskning av den publicerade forskningen som gjorts på CBD och dess potential har visat att det har hälsosamma effekter på generaliserat ångestsyndrom, panikattacker, PTSD, social ångest och tvångssyndrom. Även om sådana studier bekräftar effektiviteten av CBD vid behandling av PTSD och andra ångeststörningar, utvärderade granskningen bara akuta reaktioner på CBD. Detta betyder att det är viktigt att mer forskning genomförs på de långsiktiga fördelarna med CBD hos patienter med PTSD.

Forskning som publicerats i the Journal of Molecular Psychiatry bekräftar dock att PTSD-patienter har en lägre koncentration av anandamid i blodet.

Även om CBD inte direkt påverkar samma receptorer i nervsystemet som kroppens egen ”glada molekyl” gör, visar forskning att CBD hjälper kroppen att producera den här molekylen. Det förklarar hur CBD kan hjälpa människor med PTSD att få bukt med tillståndet och leva ett mer normalt vardagsliv.

Därmed kan CBD vara ett naturligt alternativ för PTSD-patienter för att hjälpa deras kroppar hitta sin balans igen.