✓ Leverans inom 4–10 dagar

✓ Leverans inom 4–10 dagar

CBD-olja mot Parkinsons sjukdom

CBD-olja mot Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är ett tillstånd som oundvikligen drabbar hjärnan. Den är neurodegenerativ vilket innebär att tillståndet långsamt, men progressivt, förstör hjärnceller. Eftersom den drabbade delen av hjärnan är nära sammankopplad med motorisk kontroll upplever personer med Parkinsons sjukdom ofta darrningar, försämrad balans, stela muskler, sömnproblem och långsamma eller okontrollerbara rörelser i kroppsdelar. Sjukdomen uppmärksammas oftast hos äldre, där diagnosen genomsnittligen fås vid 57 års ålder.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur CBD-olja för Parkinsons sjukdom blir alltmer populärt.

 

Ett lovande behandlingsalternativ

När Parkinsons sjukdom först uppenbarar sig misstas symtomen ofta för vanliga tecken på åldrande, såsom muskelsvaghet. I och med att sjukdomen utvecklas blir diagnosen tydlig. Även om det inte finns något botemedel mot Parkinsons sjukdom har det nyligen upptäckts att CBD-olja kan ha hälsosamma effekter för lindringen och hanteringen av symtomen. Därmed kan CBD erbjuda en förbättrad livskvalitet för de personer som drabbats av Parkinsons sjukdom.

Det tråkigaste med Parkinsons sjukdom är kanske att den inte är begränsad till någon viss ålder. Även om de flesta patienterna är män över 50 år när de första tecknen på sjukdomen identifieras, kan sjukdomen drabba vem som helst. För de äldre är Parkinsons sjukdom den näst vanligaste neurologiska sjukdomen efter Alzheimers sjukdom, men oavsett patientens ålder riskerar alla människor med Parkinsons sjukdom att känna sig instängda i sin egen kropp, inkapabla att ta hand om sig själva och att livskvaliteten försvinner.

Därför är det avgörande för patienter att hitta en behandlingsmetod som kan hjälpa till att förbättra deras tillstånd och sakta ner förloppet så tidigt som möjligt. Tyvärr medför de vanliga behandlingsmetoderna för allvarliga neurologiska sjukdomar ofta många negativa biverkningar, och därför verkar CBD-olja lovande som ett naturligt behandlingsalternativ utan negativa eller skadliga biverkningar.

Relaterade artiklar:
CBD-olja mot Alzheimers sjukdom
Doseringsinstruktioner för CBD-olja 

 

Dopamin och dess roll för Parkinsons sjukdom

Anledningen till att CBD verkar lovande är på grund av dess nära koppling till de fysiologiska funktionerna i kroppen. Personer med Parkinsons sjukdom upplever ofta fysiska, kognitiva och psykologiska symtom, och i och med att sjukdomen utvecklas blir bristen på motorisk kontroll tydligare. Detta sker på grund av att 60 till 80 procent av nervcellerna som producerar dopamin blir förstörda. 

Dopamin är en signalsubstans i den mänskliga hjärnan som ansvarar för överföringen av information mellan nervceller. Denna funktion hjälper till att reglera många funktioner såsom motorisk kontroll och känslomässiga reaktioner.

När nervcellerna som producerar dopamin upphör att existera kan en person med Parkinsons sjukdom uppleva stelhet i muskler, försämrad rörlighet, långsammare rörelser, försämrad balans, problem med koordinationen och darrningar i armar, ben, händer eller käke. 

Tyvärr är de här inte de enda symtomen som uppkommer på grund av låga dopaminnivåer. Man kan också förlora sina naturliga ansiktsuttryck eller uppleva stunder av demens, letargi, sömnbrist, depression, ångest, rädsla eller kognitiva förändringar. Dessa symtom hos många patienter med Parkinsons sjukdom har visat sig förbättras genom användning av CBD-olja.

 

Forskningen på CBD mot Parkinsons sjukdom har bara börjat

Forskning har nu visat att CBD fungerar som en ”omvänd agonist” när det möter en särskild proteinreceptor vid namn GPR6. Därmed kan det hjälpa till att stimulera produktionen av det välbehövliga dopaminet. Genom denna stimulans kan CBD hjälpa till att sakta ner förloppet av Parkinsons sjukdom och göra symtomen lättare att hantera, vilket föreslår en ny terapeutisk användning av CBD mot sjukdomen. 

Det faktum att CBD är en kraftig antioxidant med nervskyddande egenskaper är anledningen till varför det har värdefull potential för patienter med allvarliga neurologiska tillstånd, vilket har bevisats i prekliniska prövningar. Utöver att förbättra motorisk kontroll verkar CBD också vara lovande när det gäller att lindra ångest, depression och smärta, vilket kopplas till förloppet av Parkinsons sjukdom och sjukdomens negativa biverkningar på människornas livskvalitet.

Enligt forskning är tillstånd såsom ångest och depression vanliga bland personer med Parkinsons sjukdom. Omkring 40 procent utvecklar ångeststörningar på grund av sjukdomen och 60 procent blir deprimerade i någon grad, allt från en mild depression till allvarlig och kronisk förtvivlan. Det antas att de kemiska förändringarna i hjärnan på grund av sjukdomens neurodegenerativa natur ansvarar för dessa känslomässiga förändringar och personlighetsförändringar.

Just nu är den medicinska bevisningen på användningen och effektiviteten av CBD mot Parkinsons sjukdom begränsad, främst på grund av det ologiska förbudet kring cannabis och dess derivat.

CBD har dock använts för att lindra depression och förbättra mentaliteten i flera år, oavsett den bakomliggande orsaken. Genom personliga berättelser och anekdotisk bevisföring har CBD visat sig vara en naturlig alternativ behandlingsmetod mot ångest, och därmed minskat obehaget och de kognitiva svagheterna som ofta upplevs av personer med Parkinsons sjukdom. Och när det används under de tidiga stadierna av denna progressiva sjukdom har cannabisolja med CBD dessutom visat nervskyddande egenskaper, och skyddat nervcellerna i hjärnan från ytterligare skada.

Relaterade artiklar:
Cannabisolja med CBD istället för receptbelagda läkemedel?
CBD-olja mot artrit

 

Rätt kost spelar en viktig roll

Trots att CBD har visat stor potential som ett naturligt behandlingsalternativ har forskning på Parkinsons sjukdom dessutom upptäckt att en obalanserad matsmältning kan öka risken för att utveckla Parkinsons sjukdom. Detta sker på grund av att vissa mikroorganismer i matsmältningssystemet släpper ut gifter som kan orsaka skador på mitokondrierna, cellernas kraftverk i våra kroppar.

Utan mitokondrien som släpper lös energin till cellerna kan de inte laga sig själva och dör då snabbt. Det är den här processen som kan leda till allvarligare fall av Parkinsons sjukdom. Genom att känna till den nära kopplingen mellan tarmbakterier och inledningen av Parkinsons sjukdom kan rätt kostval hjälpa dig att manipulera din kropp till att stoppa utvecklingen av sjukdomen i ett tidigt skede.

En kost rik på fermenterade livsmedel och probiotika (mjölksyrabakterier) kan hjälpa till att hålla mitokondrierna hälsosamma, genom att skapa en trivsam miljö i matsmältningsorganen. Detta är också bra för att förhindra eller lindra tillstånd som förstoppning och ångest, vilket ofta förekommer hos personer med Parkinsons sjukdom.

 

Sammanfattning: CBD-olja mot Parkinsons sjukdom

Även om CBD-olja inte innebär ett botemedel för Parkinsons sjukdom kan det hjälpa till att förbättra sjukdomen och stärka kroppen i kampen mot de negativa symtomen av Parkinsons sjukdom. Detta innebär att det finns ett behov av att mer forskning och fler studier på människor genomförs för att underlätta acceptansen och tillgängligheten av CBD-olja för personer med Parkinsons sjukdom. Om CBD-olja erbjuder minsta lilla chans att förbättra dessa patienters liv, särskilt på grund av de neurologiska förändringarna som allvarligt kan påverka deras förmåga att leva ett hyfsat liv utan behovet av utomstående hjälp med dagliga uppgifter, är det då inte värt att utforska det vidare?

CBD-olja kan möjligtvis hjälpa till att skapa ett större livsvärde och ett bättre självförtroende hos personer med Parkinsons sjukdom, samtidigt som det hjälper till att förbättra deras moral genom att hantera känslor av depression, stress och ångest. CBD gör det även möjligt för människor att sova bättre och att vara mer aktiva under de vakna timmarna, även genom minskningen av smärta och inflammation, vilket förbättrar deras rörlighet.

Tills det kommer ett definitivt botemedel för Parkinsons sjukdom erbjuder CBD-olja en hälsosam alternativ väg mot en bättre livskvalitet, vilket är mer än välkommet hos personer med denna sjukdom. CBD-olja är trots allt helt säkert att använda eftersom det inte har några psykoaktiva effekter alls. Därmed kan man inte bli ”hög” av att använda CBD, något som är viktigt att nämna. CBD har faktiskt motsatt effekt, det lugnar sinnet och framkallar en avslappnad känsla, vilket gör det användbart för att minska den psykiska stressen.

Även om ytterligare forskning behövs för att helt förstå de lugnande, nervskyddande och många andra hälsosamma egenskaperna hos CBD går det inte att förneka de positiva resultaten som många människor runt om i världen har upplevt. Trots att det inte finns några garantier för att CBD-olja kommer att fungera för dig, så är det säkert att du aldrig får veta det om du inte testar. Kom ihåg att det är helt säkert, och därför tycker vi att det bör finnas tillgängligt som en alternativ behandlingsmetod för alla som vill ge det en chans, så snabbt som möjligt.