✓ Gratis leverans över 100 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

✓ Gratis leverans över 100 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

CBD-olja för att lindra stress

Stress är tyvärr en väldigt vanlig sjukdom nuförtiden. Fler än 74 procent av britterna känner sig stressade regelbundet och det är en tendens som växer stadigt varje år.

En hektisk dag och en högpresterande arbetsmiljö är ofta en kombination som gör att våra sinnen och kroppar känner sig överväldigade. Sådan känslomässig och fysisk press går att hantera under korta perioder, men om du pushar dig själv (eller pushas) för hårt under en lång tid kommer du att hamna i ett kroniskt tillstånd av hög beredskap.

Och det är det här sinnestillståndet som leder till stress.

 

Vad är stress?

Stress är inte detsamma som oro och spänningar. Kortvarig stress är faktiskt ganska naturligt. Stress är en biologiskt medfödd reaktion som är ämnad att hålla oss i livet. Om vi känner oss hotade när vi möter ett hungrigt lejon kommer vår mänskliga biologi att utsöndra stresshormonet adrenalin som hjälper oss att snabbt springa till säkerhet.

Men nuförtiden ser vi sällan hungriga lejon, inte ens på zoo, så varför är så många av oss kroniskt stressade?

Stress kan ge oss medlen för att utrycka våra talanger, drifter och att sträva efter lycka, men det kan också få oss att känna oss utmattade och till och med göra oss extremt sjuka, om stressen får fortsätta. Arbetsrelaterad stress kostar Storbritanniens ekonomi nästan 6,5 miljarder pund varje år, och det kan tyda på att vårt moderna samhälle har placerat oss i ett konstant tillstånd av ångest. Vårt ökade behov av socialt accepterande (på grund av sociala medier exempelvis) och igenkännande kan ha något med det att göra.

Men de förändringar som har gjorts i vår mat under de senaste hundra åren kan mycket väl spela en roll i varför våra kollektiva stressnivåer fortsätter att öka.

 

Stress och kost

Cannabis förbjöds i Storbritannien för 90 år sedan. När växten togs bort ur landet togs den också bort från vår mat. Bönder brukade mata deras nötkreatur och boskap med hampa, men det plötsliga förbudet på allt som hade med cannabis att göra innebar att bönderna var tvungna att använda sig av andra typer av foder.

På fler än ett sätt separerades hampan och folket från varandra, vilket kan vara en del av anledningen till att stressen ökar.

Hampa innehåller fler än 113 cannabinoider som är verksamma ämnen med många olika hälsosamma egenskaper. Innan det förbjöds var hampa en naturlig del av vår kost, både för att vi använde hampaolja och frön i matlagningen och för att vi åt de djur som matades med hampa. Så vår kost brukade förse oss med de verksamma ingredienserna i hampa, inklusive en specifik cannabinoid: nämligen cannabidiol (CBD).

Hampa är fyllt av CBD, som är en cannabinoid som inte ger någon ”hög” känsla. Till skillnad från dess psykoaktiva kusin THC (som hampväxter har extremt låg koncentration av) är CBD antipsykotiskt. Det betyder att CBD kan motverka de psykoaktiva effekterna av THC, och det innebär också att CBD kan lindra ångest, depression, smärta, kramper och stress.

Genom att återinföra CBD i vår dagliga kost kan vi möjligtvis vända den negativa påverkan som stress har på vårt samhälle och på vår hälsa.

Relaterade artiklar:
CBD-olja mot sömnproblem
Cannabisolja med CBD mot depression

 

Hur kan CBD minska stress?

Både vetenskaplig forskning och personliga berättelser från människor som använder CBD har visat att denna hälsosamma cannabinoid kan hjälpa till att hantera och till och med minska stressnivåerna hos personer med kronisk stress, ångest eller panikångest. Detta beror på att CBD har en lugnande effekt som kan hjälpa människor att hantera många typer av känslomässigt utmattande tillstånd, såsom rädsla, depression och stress.

De lugnande effekterna från CBD börjar i hjärnan, där cannabinoiden kopplas ihop med våra monoaminsignalsubstanser. Dessa producerar i sin tur de signalerande kemikalierna som ansvarar för att stimulera produktionen och utsöndringen av viktiga hormoner till vårt blodflöde. Sådana hormoner är bland annat dopamin, serotonin och noradrenalin som alla spelar en viktig roll i hanteringen av våra ångestnivåer.

CBD kan även reglera receptoraktiviteten i hjärnan och därmed hjälpa till att kontrollera det organiska maskineriet som vi behöver för att balansera våra känslomässiga reaktioner. Det betyder att CBD-olja inte bara är ett hälsosamt kosttillskott för att hantera dagliga stressfaktorer, utan dessutom ett möjligt kraftfullt ämne för de som lider av kronisk stress. Många som har testat CBD har sagt att de aldrig trodde att naturen kunde ha så många hälsosamma egenskaper på så många olika hälsoproblem och hälsotillstånd – allt i en enda växt.

De personer som har störst chans att dra nytta av en daglig dos av CBD-olja är de som känner att deras höga stressnivåer hindrar dem från att leva ett normalt liv. Om du känner dig stressad på grund av äktenskapsproblem, ekonomisk press, ett arbete i högt tempo, familjeproblem eller andra känslomässiga dilemman, då kan CBD vara den naturliga lösningen du behöver.

Ingen kan fullständigt undvika stress, men om du känner att dina stressnivåer påverkar ditt dagliga liv (där även små besvär som att missa bussen eller bränna maten kan få dig att överreagera), då kan en liten droppe av CBD-olja hjälpa dig på vägen mot en bättre dag, där din oro inte kan kontrollera dig.

 

CBD och din allmänna hälsa: CBD-oljans fördelar

Stress är ingen sjukdom i sig, men ofta är det ett symtom på ett underliggande tillstånd. CBD kan hjälpa till att lindra det medicinska tillståndet som kanske är den (mer eller mindre okända) orsaken till stress. Exempelvis påverkas en tredjedel av alla människor av ångestsyndrom någon gång i livet, såsom panikångest, social fobi, tvångssyndrom och många andra. Det är många människor, och därför kan de lugnande effekterna av CBD-olja vara hälsosamma för alla.

Den lugnande avslappningen som CBD-användare rapporterar att de känner är ett naturligt och säkert tillskott till din kost som kan hjälpa dig att minska risken att utveckla kronisk stress. CBD-olja kan också hjälpa till att lindra andra psykiska störningar såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller tvångssyndrom, samt minska biverkningarna som dessa tillstånd kan ge på den fysiska hälsan.

Dessutom kan CBD-olja hjälpa till att lindra den känslomässiga stressen som andra sjukdomar kan orsaka eftersom CBD har visat sig ha smärtstillande, lugnande och avslappnande egenskaper. Diabetiker kan till exempel uppleva ångest när rädslan för en insulinchock hindrar dem från att njuta av ett födelsedagskalas som är fyllt av söta godsaker. Personer med cancer kan få ångest när de tänker på sin försämrade hälsa, på allvarligheten av sitt tillstånd och på ovissheten gällande framtiden.

CBD fungerar som en mental stoppknapp och kan hjälpa människor att bättre hantera situationer med hög ångest, panik eller stress. Dessutom kan hampaolja med CBD skapa en känsla av lugn och helt utan negativa biverkningar.

 

CBD och ångest

Ångest är ett tillstånd som ofta leder till stress. Detta beror på att ångestsymtomen kan försätta kroppen i ett konstant tillstånd av hög beredskap och därmed driva den bortom sina gränser. CBD kan hjälpa sinnet att undvika att driva kroppen till bristningsgränsen, och minska både symtomen och de negativa effekterna som ångest kan orsaka.

Vissa symtom på ångest inkluderar svårigheter att svälja, yrsel, muntorrhet, hjärtklappning, letargi, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, lättretlighet, muskelvärk, muskelspänningar, illamående, nervositet, snabb andning, andningssvårigheter, överdriven svettning och inflammerad hud. CBD kan hjälpa till att lugna ner dig samt att lindra symtomen på ångest, tack vare de lugnande, antiinflammatoriska och många andra hälsosamma egenskaperna som bevisats av forskare.

De goda nyheterna är att CBD-olja kan hjälpa många människor att förhindra skadorna från känslomässigt kaos. De flesta lever med en hög stress- och ångestnivå i många år innan de får diagnosen, och det kan orsaka stora fysiska hälsoproblem. Det betyder att ju tidigare du begränsar dina stressnivåer och motverkar de negativa effekterna från stress, desto längre kan du förbli frisk. Och CBD-olja kan hjälpa dig med precis det genom att hjälpa dig att hantera dina stressnivåer och därmed förhindra den negativa påverkan som stress kan ha på ditt liv, din hälsa och ditt sinne.

Relaterade artiklar:
Så använder man CBD-olja – en guide för nybörjare
Doseringsinstruktioner för CBD-olja

 

Prata med din läkare

Även om användningen av CBD-olja inte medför några risker för negativa biverkningar kan det vara en bra idé att prata med din läkare innan du påbörjar en CBD-behandling. Detta beror på att forskarna ännu inte är säkra på hur CBD kan påverka kroppens upptag av andra mediciner. Så om du redan använder en medicin för att hantera din stress, ångest eller andra medicinska tillstånd, då rekommenderar vi att du pratar med en läkare angående CBD.

Din läkare kanske nämner att det ännu inte finns tillräckligt med bevis på att CBD faktiskt fungerar, men kom ihåg: du kan bli det bevis som behövs. Tillsammans med din läkare kan du ytterligare bidra till forskningen på fördelarna med CBD, samtidigt som din läkare kan hjälpa dig att hitta din egen perfekta dos av CBD-olja.

Användningen av CBD är lagligt i Storbritannien så länge det kommer från hampa. Det innebär att du inte behöver något recept för att köpa hampaolja med CBD mot stress. Så om du inte tar någon medicin för närvarande vågar vi påstå att en daglig dos av hampaolja med CBD kommer att vara bra för dig – både för din kropp och ditt sinne.

Populära produkter