✓ Gratis leverans över 100 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

✓ Gratis leverans över 100 EUR. ✓ Leverans inom 4–10 dagar.

På 1960-talet var cannabis förbjudet i större delen av världen efter det att FN placerade växten i samma kategori som psykoaktiva droger som inte har något accepterat terapeutiskt värde. Innan detta beslut togs hade cannabis används i tusentals år av flera kulturer som medicin, psykotropa farmaka och för sinnesutökande och religiösa ceremonier. På bara några år förbjöds cannabisväxten i de flesta länder och därmed försvann dess kulturarv.

Forskningen har kommit långt under de senaste 30 åren. Det var faktiskt experimenteringen med cannabis som drog på 1970-talet som först intresserade medicinska forskare, och när THC isolerades på sent 80-tal och det endocannabinoida systemet upptäcktes på tidigt 90-tal tog forskningen på det terapeutiska värdet av cannabis verkligen fart.

Trots det pågår fortfarande debatten om huruvida cannabis är en medicin eller inte. Även bland de som håller med om att växten har terapeutiska egenskaper diskuteras det fortfarande om vilka former av cannabis som kan anses vara medicinska. I den här artikeln tittar vi på debatten om medicinsk cannabis, vad medicinsk cannabis är och om det skiljer sig från cannabisolja med CBD.

 

Vad är medicinsk cannabis?

Det finns ingen laglig definition av medicinsk cannabis eller på hur det skiljer sig från andra cannabisprodukter. Men den största skillnaden mellan de två är att medicinska produkter måste godkännas innan de kan säljas eller marknadsföras som sådana av företagen (och deras laboratorier) som har tillverkat dem. Och innan en produkt kan godkännas som en medicin måste klinisk bevisning visa att produkten är säker, effektiv och inte medför några allvarliga biverkningar.

Nu kanske du undrar varför cannabis i så fall är olagligt. Cannabis är trots allt säkert, effektivt och saknar allvarliga biverkningar – detta bekräftades av WHO för lite mer än ett år sedan. Du är inte den enda som undrar, och förklaringen är tyvärr bara grunden till enorm frustration bland de patienter som använder cannabis tack vare dess medicinska egenskaper.

För att en produkt ska kunna säljas som medicin, behöver den godkännas av relevanta myndigheter (i varje land där produkten säljs). Och för att den ska godkännas måste klinisk bevisning visa att produkten fungerar som tänkt och att den är säker för patienter att använda. Men kliniska prövningar är inte billiga. Faktum är att den genomsnittliga kostnaden för att bevisa ett läkemedels effektivitet och säkerhet är hela 67 miljoner US dollar (omkring 620 miljoner kronor).

Detta innebär att det krävs massor av pengar för att en produkt ska kunna säljas som medicin, vilket även innebär höga förväntningar på produkten från investerare. Det beror på att investerare behöver ett ekonomiskt incitament för att investera; de behöver någon form av försäkran om att deras investering kommer att ge resultat. Man skulle inte köpa aktier i ett företag om man inte förväntade sig att tjäna pengar på investeringen man gjort. Det samma gäller medicinska investerare, och därför investerar de ofta bara i produkter de kan patentera. Det är deras sätt att garantera en ekonomisk avkastning på investeringen.

Och därför fortsätter det att ”saknas klinisk bevisning” på de terapeutiska effekterna från cannabis: man kan inte patentera en växt.

 

Godkänd medicinsk cannabis

Vissa cannabisbaserade produkter har redan godkänts som medicin och kallas därför ”medicinsk cannabis” i flera länder. Dessa produkter är Cesamet, Marinol, Sativex (även marknadsfört som Nabiximols) och Epidiolex. Medan Cesamet och Marinol är baserade på syntetiskt producerad cannabis (där cannabinoidämnena inte utvunnits ur växten, utan istället artificiellt producerats i laboratorier) är Sativex och Epidiolex baserade på fytocannabinoider (de verksamma ämnena i cannabisväxten).

Eftersom cannabinoider antingen är syntetiskt producerade eller utvecklade för särskilda patientgrupper kan tillverkaren patentera dessa produkter – men inte växten från vilken cannabinoiderna härstammar.

 

Pengar är orsaken till ”bristen på bevis”

Följaktligen produceras de få medicinska cannabisprodukterna som har godkänts som en medicin av företag som lyckats patentera sin lösning, och därmed säkerställa sin avkastning.

Därför behövs betydande ekonomiska styrkor innan cannabisprodukter kan klassas som en ”medicin”.

Så det är inte bristen på intresse för cannabis som stoppar den kliniska bevisningen för medicinsk användning av cannabis. Istället beror det på att cannabis inte är någon lönsam vinstkälla för företagen som har de ekonomiska medlen att betala för de kliniska prövningarna som behövs för att cannabis ska godkännas som en medicin.

Även om termen ”medicin” är skyddad enligt lag så är användningen av cannabis som medicin inte det – åtminstone inte i samma utsträckning. Därför finns det flera sätt att lagligt använda cannabis som medicin.

 

Cannabisbaserade produkter

När det brittiska parlamentet godkände receptbelagd användning av medicinsk cannabis år 2018 var det på grund av tryck från allmänheten: i flera år hade patienter klassats som ”brottslingar” bara för att de använde en växt för att lindra smärtan och lidandet. För vissa innebar cannabis ett sista hopp till ett normalt liv, när konventionella mediciner inte längre fungerade. Men det var berättelserna om barn som led som verkligen triggade igång ett nationellt uppror mot de arkaiska lagarna om cannabis. Trots att cannabis i flera århundraden hade klassats som en psykoaktiv drog ”utan medicinskt värde” bestämde sig äntligen den brittiska regeringen för att lyssna på folket och genomföra en ändring av cannabis, och göra det tillåtet att användas som en receptbelagd medicin.

Även om medicinsk cannabis fortfarande regleras under Misuse of Drugs Act i Storbritannien, så gör inte CBD det. Detta beror på att CBD inte är något psykoaktivt ämne, och eftersom CBD-olja innehåller mindre än 0,2 % THC (tetrahydrocannabinol, det främsta psykoaktiva ämnet i cannabis), är det lagligt att köpa, äga och använda CBD-olja i hela EU.

Så när den brittiska regeringen genomförde ändringen för cannabis klargjordes lagligheten av cannabis och dess derivat och åtkomsten till cannabis som ett terapeutiskt medel förenklades.

 

Medicinsk cannabis eller CBD-olja?

Så vad är skillnaden mellan medicinsk cannabis och cannabisolja med CBD?

Det beror på vem man frågar.

EU och den brittiska regeringen anser endast att godkända produkter är ”medicinska”, vilket betyder att det endast är en produkt som kan klassas som medicinsk cannabis: Sativex. Alla andra produkter är icke licenserade mediciner eller ”specialare”, som endast kan skrivas ut av medicinska specialister och endast till patienter som har testat alla andra konventionella behandlingsmetoder mot sina tillstånd. Därmed är sanningen den att medicinsk cannabis är begränsad till en mindre patientgrupp än man hoppats på. Men framtiden ser lovande ut för oss alla i det avseendet.

 

Cannabis i EU

Den europeiska marknaden för lagliga cannabisbaserade produkter växer snabbt. I länder som har legaliserat medicinsk cannabis växer antalet ”cannabispatienter” med 40 % varje månad, och idag är den medicinska cannabisindustrin bara i Europa värd över 150 miljoner euro.

Men trots att fler och fler länder i EU och resten av Europa börjar legalisera cannabis är marknaden fortfarande väldigt kontrollerad. Det finns strikta regler om vem som får odla det, sälja det, använda det, äga det, vilka produkter man får använda, hur mycket man får köpa, vem som får godkänna dess användning, tillverkning och utbyte, samt många andra restriktioner för cannabisväxten och andra produkter som kommer från cannabis.

EU:s regler gällande cannabis är inte bara strikta, utan den europeiska marknaden är dessutom väldigt fragmenterad: varje land har sina egna regler, och även om det (mer eller mindre) finns en harmoni mellan lagarna i EU:s medlemsländer, pågår det fortfarande diskussioner mellan länderna om vad som kan kvalificeras som medicinsk cannabis.

Samma debatt pågår i USA, där varje enskild stat kan bestämma sina egna lagar om cannabis, trots att USA fortfarande anser att cannabis är en olaglig substans. Men USA är ett unikt exempel på fragmentering av lagen, för trots att cannabis är olagligt på nationell nivå har den amerikanska regeringen faktiskt patent på cannabinoidernas terapeutiska potential och har i flera år kört ett patientprogram där regeringen tillhandahåller medicinsk cannabis till medborgare som en del av deras hälsoförsäkring.

EU:s medlemsländer debatterar just nu om huruvida de ska ändra lagen om medicinsk cannabis och här står terminologin i centrum av samtalen. Många medlemsländer menar att medicinsk cannabis redan finns tillgängligt för patienter, men det argumentet rör bara de fyra godkända produkterna – dvs. inte cannabisväxten eller dess naturliga derivat. Förhandlingen om denna möjliga lagförändring har tyvärr skjutits upp flera gånger på grund av ett fullspäckat schema för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, säkerligen på grund av brexit.

Debatten mellan medlemsländerna om vad som utgör ”medicinsk cannabis” och om det skiljer sig från ”cannabisbaserade produkter” försiggår på både europeisk och nationell nivå, och inkluderar huruvida termer som ”naturmedicin” och ”hampa” är olämpliga att använda om cannabisprodukter som är avsedda för medicinska syften. Under tiden måste patienterna vänta på att deras val av lindring eventuellt ska bli lagligt.

 

Svaret från patienter som använder medicinsk cannabis

Om man frågar de patienter som regelbundet använder cannabis för att lindra smärta, illamående, kramper, ångest, depression och många andra tillstånd, då är cannabisolja med CBD lika mycket ett medicinskt val som medicinsk cannabis är. Oavsett om cannabis innehåller det psykoaktiva ämnet, THC, eller inte ändras inte det faktum att många brittiska patienter har valt att använda cannabis som medicin.

Valet att använda cannabis som medicin har inget med lagen att göra – det handlar om lindring. Därför skiljer många patienter inte på medicinsk cannabis och cannabisolja med CBD, utan ser istället cannabis som ett terapeutiskt alternativ – som ett sätt att lindra lidandet.

Därför kan cannabisolja med CBD vara en medicin i samma utsträckning som cannabisprodukter med THC kan. Även om THC kan ha en psykoaktiv effekt så är inte det syftet med att använda cannabisprodukter som innehåller THC. Patienterna är inte ute efter att bli ”höga”, de är ute efter att lindra sina plågor. Det samma gäller CBD-olja, där patienter endast är ute efter en naturlig källa till lindring.

Så även om lagarna kan uppfatta medicinsk cannabis och CBD-olja som två separata saker, tycker vi att båda produkterna är en och samma och bör därför vara lika tillgängliga för alla patienter som vill använda cannabis som läkemedel.

Populära produkter